Rébus ČTVEŘICE se skládá z obdélníkové nebo čtvercové mřížky rozdělené do různých oblastí. Cílem je umístit do každé oblasti číslo od 0 do 9.

Je nutné dodržet tato pravidla:

  1. V oblastech, které spolu sousedí svisle nebo vodorovně, nesmí být umístěna stejná čísla. Oblasti se stejnými čísly spolu mohou sousedit pouze rohy
  2. Pokud se nějaké 4 oblasti dotýkají jedním rohem, je tento roh označen tečkou a tyto 4 oblasti musí mít umístěna čísla tak, aby vždy součet všech 4 čísel byl 10
  3. Oblasti s tečkou, které mají mít součet 10 mohou obsahovat i stejná čísla, ale tato stejná čísla spolu mohou sousedit jen rohy
  4. Všechny oblasti musí obsahovat číslo a všechny čtveřice oblastí, které se dotýkají rohem a jsou označeny tečkou musí mít součet 10 (pro názornost je u výsledku vyznačeno zeleně)

 

       

 

Vzhledem k tomu, že je to úplná novinka, máme pro vás soubor 4 zadání od nejmenší do největší velikosti.

Na té nejmenší si to vyzkoušíte, zjistíte logiku řešení a postupně to vyzkoušíte na větších.

Stáhněte si nyní soubor, který je ve formátu PDF.

 

Jednotlivá zadání včetně návodu na luštění jsou ve formátu PDF.

K otevření a vytisknutí PDF souboru můžete používat jakýkoliv prohlížeč PDF, například Adobe Acrobat Reader DC

Vytiskněte si každý třeba 2x (nebo i vícekrát), abyste měli čisté zadání, když si to na začátku pokreslíte. 

 

 

Pokud Vám řešení bude dělat problémy, tady je řešení.
Pro zobzení řešení je nutné se přihlásit (registrovat)

 

Chcete-li luštit v počítači, abyste nemuseli nic tisknout, tak  návod je zde