Účelem těchto lehčích zábavných rébusů je propojit čísla do postupek dle určitého algoritmu.

V obdélníku nebo čtverci je místěno několik sad čísel od jedné do určitého počtu dle konkrétního zadaní, které vždy tvoří posloupnost - postupku. Úkolem je propojit vždy všechna čísla každé jednotlivé postupky čárou.

Podmínky:

  • všechna čísla musí být součástí některé z postupek, žádné číslo nesmí zůstat volně
  • spojovací čáry se nesmí nikde křížit a mohou vést pouze vodorovně nebo kolmo
  • všechny postupky musí postupovat vždy od jedničky k poslednímu nejvyššímu číslu vyskytujícímu se v zadání
  • všechna pole musí být zaplněny buď číslem nebo čárou, žádné nesmí zůstat prázdné
  • čáry mohou přes pole jít rovně nebo mohou být zalomeny do pravého úhlu
  • není určeno, přes kolik polí jde čára k následujícímu číslu

 

       

 

 

Vyzkoušejte si to

Můžete si stáhnout soubor ve formátu PDF (pokud nemáte žádný program pro práci s PDF formátem, stáhnout zdarma ho můžete ZDE).

Stáhněte si  vytiskněte a pak luštěte. Kdo umí, může luštit i přímo třeba v PC za pomocí nějakého k tomu vhodného programu (zde máte návod jak luštit přímo ve Windows). 

 

Máte vyluštíno? A máte to správně?

Zkontrolovat si to můžete přesně zde, ale náhled řešení se zde zobrazí ve chvíli, kdy budete přihlášeni (registrováni).

Soubor není potřeba stahovat, stačí kliknout na náhled.